Ürün Toplatma - Güvensiz Ürün Reklamları 

 

 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güvensiz ürün geri çağırma toplatma reklam ulusal ve karasal yayın yapan televizyonlarda yayın yapmak ve uluslar gazetelerde reklam yayınlamak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Güvensiz ürün geri çağırma toplatma reklam ulusal ve karasal yayın yapan televizyonlarda yayın yapmak ve uluslar gazetelerde reklam yayınlamak

T.C. Sağlık Bakanlığı Güvensiz ürün geri çağırma toplatma reklam ulusal ve karasal yayın yapan televizyonlarda yayın yapmak ve uluslar gazetelerde reklam yayınlamak

İdari Yaptırım kararı ike güvensiz ürün toplatma reklamları çekimi televizyon ve gazete ilan kamuoyu duyurusu yapmak

Gümrük Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından ürün toplatma ürün geri çağırma reklamları

 

Güvensiz Ürün Toplatma, Ürün Geri Çağırma Reklamları

 

- İlinizdeki Basın İlan Kurumu şubesi aracılığıyla iki ulusal gazetede birer kere

sayfanın dörtte biri büyüklüğünde,
- Yukarıdaki şartlara uygun olarak hazırlanan ilanın, ekte yer alan ulusal karasal
TV kanallarından iki tanesinde 07:00-22:00 saatleri arasında yazılı ve sesli olarak açık
ve anlaşılır biçimde 30 saniyeden az olmamak şartıyla birer kere yayınlatılıp TV
kanalının logosunun, tarih ve saatinin görüldüğü yayın kayıtlarının ve yayına ilişkin TV
kanalıyla yapılan sözleşme örneğinin tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde
Bakanlığımıza gönderilmesi,
- Güvensiz ürünü satın alan risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve
televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru
yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise
bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılabileceği,

Kamuoyu ürün toplatma reklamı vermek, Güvesiz bulunan ürünlere ilişkin kamuoyu duyurusu

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜVENSİZ ÜRÜN TOPLATMA REKLAM ÇALIŞMASI KAMUOYU DUYURUSU GAZETE VE TV REKLAMI , SANAYİ BAKANLIĞI GÜVENSİZ ÜRÜN TOPLATMA REKLAM ÇALIŞMASI KAMUOYU DUYURUSU GAZETE VE V REKLAMI, SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENSİZ ÜRÜN TOPLATMA REKLAMI GAZETE VE TV REKLAMI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,.

 

Güvensiz Ürün Reklamı

NTV SPOR Ürün Toplatma Reklamı, SHOW TV Ürün Toplatma Reklamı, HABER TÜRK Ürün Toplatma Reklamı, KANAL 24 Ürün Toplatma Reklamı, CNN TÜRK Ürün Toplatma Reklamı, KANAL D Ürün Toplatma Reklamı, TV2 Ürün Toplatma Reklamı, TLC Ürün Toplatma Reklamı, FLASH TV Ürün Toplatma Reklamı, KANAL 7 Ürün Toplatma Reklamı, FOX Ürün Toplatma Reklamı, TV 8 Ürün Toplatma Reklamı, TV NET Ürün Toplatma Reklamı, NTV Ürün Toplatma Reklamı, STAR TV Ürün Toplatma Reklamı, ATV Ürün Toplatma ReklamıEtiketler: Ürün Toplatma Gazete Televizyon Reklamı